Samen bouwen aan een bodem voor de toekomst

Het begint allemaal bij een gezonde bodem. Een gezonde bodem betekent een optimale groeiomgeving, waar vitaminen en mineralen beter door plant, dier en mens op worden genomen. Hun vitaliteit en vruchtbaarheid neemt toe. Een groeiomgeving waar biodiversiteit mag en kan vergroten en waardoor de algehele gezondheid van plant, dier en mens zal verbeteren. Voor deze nieuwe kijk op produceren van voedsel is er een verandering nodig waarin landbouwers, producenten, inkopers en consumenten samen naar hun eigen werkwijze leren kijken en om deze waar nodig is aan te passen. Ons voedselproductiesysteem bestaat uit losse schakels en elke schakel optimaliseert zich binnen zijn eigen bereik. Door zowel binnen als buiten het eigen bereik te kijken, het geheel mee te nemen en gebruik te maken van natuurlijke dynamieken, ontstaat er veel ruimte voor verbetering van product en proces. Hierdoor kan er ook in Nederland een prijs worden betaald, die fair is. Fair voor de aarde, de planten, de dieren en de mens.

GEBRUIK DE NATUUR VOOR EEN BETERE VOEDSELKWALITEIT
KWALITEITSMANAGEMENT

Echt gezonde kwaliteit is meer dan het behalen van een norm voor voedselveiligheid. Continue oog hebben voor interne en externe processen, waarbij de mens centraal staat zorgen voor een continue groei van kwaliteit.

PROJECTMANAGEMENT

Vanuit grote betrokkenheid en brede achtergrond, structureel samenwerken, zodat het project naar ieders tevredenheid kan worden afgerond.

TRAINING

Gepassioneerde training met oog voor de mens om integrale processen uit te leggen waardoor werkwijze in de eigen omgeving aangepast kan worden.

Opdrachten

Vital Food Management wil de kwaliteit van ons voedsel verbeteren. Omdat te bereiken is er veel aandacht nodig voor bewustwording maar ook voor samenwerking. Kwaliteit van ons voedsel begint bij de bodem en eindigt in het lichaam van de mens. Hieronder ziet u een aantal opdrachten van Vital Food Management waar een bijdrage is geleverd aan “echt gezonde kwaliteit”.

Professionaliseren kwaliteit en borging KemperKip

Ondersteuning van het management en de kwaliteitsmedewerker vanuit strategisch perspectief. Zodat de kwaliteit binnen KemperKip verder geoptimaliseerd wordt.

WINK (Waardevolle Informatie Natuurgedreven Kwaliteit)

Het huidige kwaliteitsbewakingssysteem heeft Vitalfoodmanagement omgebouwd naar een natuurlijk preventief systeem. Hierbij is er meer aandacht aan het versterken van veerkracht deze verhoogd ook de voedselkwaliteit van de producten.

Uitbreiden kwaliteitssysteem Soiltech

Specialty meststoffen en biostimulanten helpen telers op een verantwoorde wijze betere resultaten in gewaskwaliteit en -opbrengst te realiseren.

Praktijkonderzoek gebruik BioAktiv

Aan Vital Food Management werd de vraag voorgelegd om de werking van BioAktiv vanuit de wetenschap te verklaren, daarnaast mogelijkheden te onderzoeken om het gebruik van BioAktiv aan te tonen middels allerlei vergelijkingsonderzoeken waarbij waarnemen een belangrijke werkwijze is.

Opstarten kwaliteitsmanagementsysteem voor Dutch Myco product

Door gebruik te maken van microbiologie kunnen reststromen vanuit de voedingsmiddelenindustrie worden gefermenteerd. Hierdoor ontstaat er een eiwitbron die als vleesvervanger kan worden ingezet.

Professionalisering kwaliteit Zonnenberg witlof

Zonnenberg Witlof heeft haar assortiment uitgebreid met biologische witlof. Vital Food Management heeft meegeholpen aan het benodigde SKAL certificaat en de eisen van Globalgap, Planetproof en EKO.

KERNCOMPETENTIES

VISIE: samen werken aan de ontwikkeling van integrale processen voor verbetering van voedselkwaliteit 

ORGANISATIE SENSIVITEIT: oog voor de mens  

CREATIVITEIT: vindingrijk, er zijn andere manieren om verbetering te realiseren

LOYALITEIT: grote betrokkenheid in de samenwerking

RESULTAATGERICHT: op proactieve en praktische manier werken aan gewenst effect