Natuurgedreven processen in beeld voor WINK

Hedwig Brandsma en Marjon Wijdeven in de boomgaard van Fruittuin van West, waar  fruitteelt wordt gecombineerd met leg- en vleeskippen.

Natuurgedreven processen in beeld voor WINK
Het WINK (Waardevolle Informatie Natuurgedreven Kwaliteit) project is volop in ontwikkeling. Op natuurgedreven boerenbedrijven worden gegevens, ervaringen en onderbouwde inspiraties verzameld. Hiermee wordt ernaar gestreefd om iedereen die in de primaire voedselproductie bezig is van informatie te kunnen voorzien, wat bij kan dragen aan een transitie naar meer natuurgedreven vormen van voedselproductie.

Natuurgedreven bedrijven onder de loep
Vital Food Management heeft als lid van het WINK Consortium verschillende boerenbedrijven bekeken die zich ontwikkelen binnen natuurgedreven voedselproductie. Per bedrijf worden de verzamelde gegevens verwerkt in documenten zoals een bedrijfstijdlijn, een infographic of procesboeken. Hierbij worden de doelstellingen van WINK nagestreefd, en is er ook ruimte voor wensen van ondernemers. Inmiddels zijn er drie procesboeken gerealiseerd voor Herenboerderij Wilhelminapark, Zuuver en Boeren in het Bos. Ook Fruittuin van West en Eko Boerderij Arink zijn in beeld gebracht. Opvallend is hoe bij de bedrijven overeenkomt dat het lastig is om concrete gegevens te noteren, omdat de ondernemers meer vanuit gevoel werken. Verder zijn de bedrijven zeer verschillend – in het bedrijfsmodel, maar ook in de onderliggende motivaties en inspiraties. Dit levert diverse informatie voor de WINK-database, die naar verwachting half september gerealiseerd zal worden.

Écht gezonde kwaliteit
Met het onder de loep nemen van bedrijven wordt inzicht verkregen in een breed scala van processen die op de boerderij plaatsvinden. Hierbij komt natuurlijk ook de kwaliteit in beeld. Vital Food Management heeft veel aandacht voor de rol van de mens hierin, wiens handelen cruciaal is voor de uiteindelijke voedselkwaliteit. Het menselijk handelen kan de voedselkwaliteit van de producten van binnenuit verhogen. Voedselkwaliteit is dan ook het vertrekpunt waar vanuit Vital Food Management met enthousiasme meewerkt aan de WINK.