OVER MARJON

Wie is Vital Foodmanagement

Marjon Wijdeven is eigenaar van en drijvende kracht achter Vital Food Management.  Vanuit een gedegen achtergrond in:

  • Landbouw
  • Kwaliteitsmanagement
  • Procesmanagement
  • Natuurvoeding
  • Productie
  • Productontwikkeling
  • Organisatiemanagement
  • Wet- en regelgeving
  • Klanttevredenheid

begeleidt ze verandertrajecten bij opdrachtgevers die duurzaamheid of kwalitatieve (natuurlijke) voeding als speerpunt in hun doelstelling hebben staan.

“Mijn startpunt is altijd het gesprek, de persoonlijke ontmoeting. Dat kan op kantoor bij een klant, maar ook aan de keukentafel of tijdens een rondleiding op de werkvloer of in het veld. Ik luister: wat is er aan de hand, wat is de wens van de klant? Waarmee kan ik een opdrachtgever helpen? Zie ik kansen passend bij vitale voeding of te wel “echt gezonde kwaliteit” voor een betere wereld? Dan kunnen we samen verder. Mijn manier van werken is anders naar processen kijken, zodat een probleem een uitdaging gaat worden. Ik ga op zoek naar de gezamenlijkheid in de verschillen. Breng mensen bij elkaar en zoek het gemeenschappelijk verlangen voor een betere wereld. Samen kom je verder, daar ben ik van overtuigd.”

 

Denken in kansen en mogelijkheden dat is in de agrofood sector op dit moment hard nodig. Tegenstellingen zijn groot. Natuur versus landbouw en zelfstandigheid versus economisch gebonden aan bestaande economische systemen. De realiteit van dit moment is dat er een enorm spanningsveld is tussen korte termijn productiviteit en lange termijn duurzaamheid. Het vraagt persoonlijke aandacht  voor en door de ondernemer om tot de best passende oplossing te komen. Marjon neemt deze manier van werken mee vanuit haar jeugd op het Udense platteland. De ouderlijke boerderij op “de Mullesend” is een veilig thuis, waar ze alle vrijheid en ruimte kreeg. Daar is haar gepassioneerde betrokkenheid voor de agrofood sector ontkiemd.

Contact, aandacht en bewustwording

Tijdens haar opleiding aan de HAS koos Marjon Wijdeven de richting Levensmiddelentechnologie met specialisaties vlees, marketing en kwaliteitsmanagement. Tijdens haar loopbaan als productieleider in de vleesindustrie werd duidelijk dat kwaliteit geborgd wordt door de inzet en consequente werkwijze van de medewerkers. Kwaliteit wordt steeds verbeterd door contact en gesprekken met de medewerkers. In de avonduren studeerde Marjon Hogere bedrijfskunde waarbij zij haar financiële- en managementvaardigheden verder heeft ontwikkeld. Door gezondheidsproblemen van haar man kwam ze in contact met natuurvoeding en volgde ze een 3-jarige, opleiding natuurvoedingskundige. Door de lessen van artsen, landbouwingenieurs, diëtisten en koks ontwikkelde ze een integrale en natuurlijke kijk op de voedselketen. Gedurende die tijd leerde Marjon Wijdeven ook dat wat je aandacht geeft, groeit en bloeit. Ze leerde er respect te hebben voor de kracht en veelzijdigheid van de natuur. Leerde kijken, luisteren en genieten zonder een oordeel te vellen. Daarnaast werd ze steeds bewuster van samenhang tussen processen en handelen.  Dit deelt ze met klanten zodat dit kan bijdragen aan een kwaliteitsimpuls op korte en lange termijn. Voor de bodem, plant, dier en mens.

Interesse?

Wilt u graag eens van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.