WINK (Waardevolle Informatie Natuurgedreven Kwaliteit)

OpdrachtgeverWINK
Sector in de voedingBoeren en tuinders
Plaats in de ketenVoortraject voedselproducten
Tags

WINK (Waardevolle Informatie Natuurgedreven Kwaliteit)

Op dit moment zijn er veel boeren en tuinders die verder willen omschakelen naar een natuurlijkere productie methode of zijn er ondernemers die een natuurgedreven voedselbedrijf willen starten. De WINK is als een gereedschapskist voor deze mensen. De WINK moet een praktische ‘boerentool’ worden, met naast cijfers en ervaringen, veel onderbouwde inspiratie. Iedereen die in de primaire voedselproductie bezig is, moet er iets van zijn of haar gading kunnen vinden. Zo kan de WINK bijdragen aan de transitie naar meer op de natuurgedreven vormen van voedselproductie. De WINK gaat drempels verlagen, mensen aanzetten tot anders durven denken en doen, kortom tot een meer natuurgedreven voedselproductie. De WINK wordt mogelijk gemaakt door het ministerie en Vitalfoodmanagement is lid van het WINK Consortium. Samen met wetenschappers van verschillende universiteiten en hoge scholen en daarnaast praktijk adviseurs.

De rol van Vital Food Management:

Op dit moment worden op de meeste plekken voor voedselproductie gekeken naar de gevaren van de processen. Terwijl er ook preventief gewerkt kan worden aan deze processen. Het huidige kwaliteitsbewakingssysteem heeft Vitalfoodmanagement omgebouwd naar een natuurlijk preventief systeem. Hierbij is er meer aandacht aan het versterken van veerkracht deze verhoogd ook de voedselkwaliteit van de producten.

Visie van Vital food Management op “Echt gezonde kwaliteit” binnen de WINK:
Indien producten worden geteeld zonder kunstmest, bestrijdingsmiddelen en er meer wordt gekeken naar natuurlijke processen. Zullen er minder stoffen in het eindproduct komen die niet goed kunnen communiceren met de cellen in ons lichaam. Dit geeft:

  • Een veerkrachtig bodem met meer biodiversiteit;
  • Een vitaler eindproduct;
  • Een product wat beter bij ons als mens past.

Het resultaat:

Het WINK project is nog volop in ontwikkeling al is het eerste concept procesboek vanuit een natuurpreventieve kijk gerealiseerd.

Geert de Veer (initiator en projectleider):

“Om de WINK te kunnen maken hebben we veel verschillende disciplines nodig. Het gemakkelijkst is om naar de meest vertrouwde onderdelen te kijken, waarbij het productiesysteem voorop staat. Voedselkwaliteit is dan vaak de ketenresultante. Marjon kiest voedselkwaliteit als vertrekpunt en blijft dat consequent onder de aandacht van het consortium brengen. Ook als het gaat om niet vanzelfsprekende technieken en onderwerpen. Vital Food Management is daarom een zeer waardevolle aanvulling in de groep.”