PROJECTMANAGEMENT

De meeste voedingsketens beginnen vanuit de bodem. Bij de voedselproducerende ondernemers wordt het steeds duidelijker dat deze bodem gezond moet zijn om ook gezonde, vitale oftewel veerkrachtige planten, dieren en voeding voor de mens te kunnen produceren. Een gezonde bodem bestaat uit voldoende organische stof, mineralen maar ook uit een breed spectrum aan micro organisme en ander bodemleven. Daarnaast is de zuurstof-doorlaatbaarheid een belangrijk uitgangspunt. Om dit te kunnen realiseren is het gebruik van overmatig gebruik van (kunst)-mest, agro chemicaliën en monoculturen niet handig en hecht Vital Food Management een groot belang aan zorgvuldige keuze van grondbewerking en gebruik van meststoffen en biostimulanten.

Momenteel is er een groot spanningsveld tussen de voedselproducerende ondernemers en de afnemers. Een ondernemer weet dat de grond van belang is voor zijn voedselproductie maar door beperkte geld stroom (opbrengst voor hun product), ontstaat er een verarming van de bodem. Vaak veroorzaakt door een handje vol inkopende partijen (supermarkten in Nederland) die af en toe voor de burger (meer duurzaamheid en gezonde producten) en vaker voor de consument (meer product voor minder geld) inkoopt. Om dit te kunnen veranderen is het van belang dat de “mindset” van de mens verandert. Dit is in volle gang en ook een langdurig proces. Vital Food Management begeleidt u als voedselproducerende ondernemer bij het maken van natuurlijke keuzes die goed zijn voor het bedrijfsresultaat en ook voor de toekomst.

Op verschillende manieren is het onderzoek uitgevoerd, zowel op wetenschappelijk niveau als praktisch niveau door middel van waarnemingen en gewaarwordingen van bijvoorbeeld smaak, houdbaarheid en mate van groei en differentiatie. Dit zijn belangrijke zaken om kwaliteitsverschillen aan te tonen of te omschrijven. Groei is het proces van vullen van de ruimte met organische massa. Door celdeling en celstrekking, ontstaat een volle mooie stevige goed gevulde vrucht. Met differentiatie wordt het rijpen oftewel specialiseren bedoeld. Elke vrucht is uniek. Het product wordt verfijnd er ontstaat meer vorm, geur en kleur.

Vital Food Management bekijkt en begeleidt uw organisatie graag om vanuit deze natuurlijke manier uw voedsel te produceren. Dit groei- en differentiatieproces beschouwt Vital Food Management als een systeem dynamisch proces. Door op deze andere manier naar uw processen te kijken, help ik u graag verder om de balans te vinden binnen uw manier van werken. Met als doel een kwalitatief (meer veerkracht, smaak of houdbaarheid) product.