Voedselveiligheid, -kwaliteit en vitaliteit

Vital food management kijkt op een integrale manier naar voedsel en gezondheid. Echt
gezonde voedselkwaliteit is meer dan het behalen van een norm voor voedselveiligheid.
Continue oog hebben voor interne en externe processen, waarbij de mens centraal staat, zorgt
voor een continue groei van kwaliteit. Dit weerspiegelt ook in de vitaliteit van voedsel.
Voor Vital food management spelen de begrippen voedselveiligheid, voedselkwaliteit en
voedsel vitaliteit alledrie een belangrijke rol. Ze hangen sterk met elkaar samen maar spreken
over een ander niveau van gezondheid:

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is met hedendaagse instrumenten relatief makkelijk te meten en controleren.
Het geeft aan in welke mate voedsel gevaren kan opleveren voor de menselijke gezondheid.
Veilig voedsel betekent dat je het product kunt eten zonder dat je er op de korte of de lange
termijn ziek van wordt. Voedsel kan besmet zijn met ziekmakers (zoals bacteriën, virussen of
parasieten), schadelijke stoffen (zoals zware metalen, PFAS of schimmelgifstoffen) of
productvreemde materialen. 100% veilig voedsel bestaat niet, maar om de risico’s te beperken
bestaan er regels waar voedselproducenten en -verwerkers aan moeten voldoen. De
voedselveiligheid wordt vastgesteld door afwezigheid van risico’s of het bewust nemen van een
aanvaardbaar risico.

Voedselkwaliteit

Voedselkwaliteit is een subjectiever begrip. Het is afhankelijk van de eisen, behoeften en
specificaties van de consument of de afnemer. De kwaliteit betreft het geheel van
eigenschappen en kenmerken van voedsel dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde
of vanzelfsprekende behoeften. Dit zijn de kenmerken van het product zelf zoals kleur, geur,
vorm, smaak of bewaring. De mate waarin voedsel voldoet aan de eisen, behoeften en
specificaties van de afnemer, klant en gebruiker beschrijft de voedselkwaliteit.

Voedsel vitaliteit

Vitaliteit heeft te maken met de innerlijke kwaliteit, de kwaliteit aan de binnenkant. Dit kan fysiek
worden gemeten, bijvoorbeeld door te kijken naar ideale verhoudingen van hoofd- en
sporenelementen, maar heeft ook betrekking tot het energetisch niveau. De vitaliteitswaarde
van voedsel beschrijft de energetische en fysieke gesteldheid, ofwel de levenskracht die
voedsel bevat. Het woord vitaliteit is afgeleid van het Latijnse woord Vita, wat leven betekent.

Wetenschappelijk onderzoek naar voedsel vitaliteit staat nog in de kinderschoenen, maar er
bestaan al verschillende methoden die vitaliteit van voeding kunnen aantonen. Bijvoorbeeld
onderzoek naar smaakverschillen en houdbaarheid, plantsapmetingen, chroma’s,
Luminescentie metingen, radiësthesie en de relatie tussen bodemleven en de microbioom van
de mens.

Vitale voeding komt voort uit landbouw waarin een levende bodem centraal staat, waardoor
levenskrachtige planten en dieren kunnen ontwikkelen die een hoge voedingswaarde bevatten
voor de mens. Een levende bodem is het fundament van goede gezondheid.